top of page

WELCOME

  • Youtube

.ברוכות הבאות למציאות המאפשרת בריאות בלוטת התריס לכולן

 ? כיצד

ע״י שילוב של אפשרות לתשלום לפי יכולת אישית זאת לצד

העלות הסטנדרטית הרגילה  

:מחירון

.ד׳אנה - תשלום לפי יכולת ורצון, 

עלות רגילה: 300 ש״ח

 שימוש מושכל שלך באפשרות הד׳אנה יאפשר לי, יונתן, להמשיך

,לטפל בכל הזקוק/ה לטיפול, ללא מגבלה עלותית

.כפי שנהגו בני אדם זה בזו בעת הקדומה 

 ! רק בריאות 

bottom of page